פריחת הפרחים.

המורכבויות המבניות של פרחים הוא פרויקט מרתק. התמונות מדגימות את המבנה המדהים של פרחים ועד כמה הם מורכבים.